PRAVIDLA VÝUKY JAZYKOVÉHO CENTRA

VÝUKA:

Výuka vždy začíná v polovině září a končí koncem června. Viz aktuální kalendář JCB na webu.

Jarní a vánoční prázdniny nejsou započítané do ceny kurzovného a nenahrazují se. Ve dnech, na které připadá státní svátek, se nevyučuje. Cena za kurz je jednotná na celých 18 týdnů / pololetí bez nároku slev nebo jiných úlev.

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora v průběhu školního roku.

Na konci každého pololetí se na vyzvání emailem nebo lektorem student vyjádří zda-li chce pokračovat v dalším pololetí.

O úspěchu při výuce rozhoduje samozřejmě i vlastní snaha a aktivita studentů nejen při výuce, ale i domácí procvičování probíraných lekcí.

PLATBA KURZOVNÉHO:

Kurzovné je nutno zaplatit nejpozději před vlastním nástupem do kurzu.

Při nástupu do kurzu až v polovině semestru musí být faktura za kurzovné uhrazena nejpozději 1 den před vlastním nástupem do kurzu.

Ceny za výuku a způsob placení kurzovného se řídí ceníkem, není-li sjednáno jinak (firemní výuka, výuka ve školách apod).

Fakturace kurzovného probíhá pololetně, vždy před začátkem kurzu.

Kurzovné se nepřevádí do dalších pololetí, neodečítá ani nevrací včetně případů, kdy jedete na dovolenou nebo z jiných důvodů do kurzů nedocházíte.

ABSENCE A OMLUVY Z VÝUKY:

Omluvy nejsou povinné a pokud se chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost oznamujte formou SMS na telefoní číslo JCB 604 640 146 nebo lektorovi pokud Vám číslo na začátku semestru předá. SMS formu prosím dodržujte, většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímají.

Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku individuální lekce nedostavíte lektor může třídu opustit a tím se lekce považuje za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje, i pokud není včas uhrazeno kurzovné bez předchozího vysvětlení.

V případě telefonických hovorů do JCB dodržujte prosím úřední hodiny JCB, které jsou aktualizované každé pololetí dle rozvrhu JCB  na našich webových stránkách.

RODIČŮM DĚTÍ:

Buďte ohleduplní a nevoďte nebo neposílejte do hodin nemocné děti. Cennější předměty neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem svačinu do tříd. Pití si samozřejmě vzít mohou, ale napít se mohou i ve třídě vody se šťávou.

Hračky se také nedoporučují, jsou to rušivé elementy na šedesátiminutové lekce ve kterých se snažíme čas využít co neefektivněji k výuce daného jazyka.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin, nenosit domácí úkoly, nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB a to pak kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB se může navrhnout vyloučení z kurzu.

Noste prosím přezůvky a přezouvejte se.

Za dodržování všech pravidel Vám děkujeme a věříme, že u nás budete spokojeni!