ROZHOVOR S LEKTOREM JAZYKOVÉHO CENTRA BUČOVICE PETREM KABELÍKEM

Written by Gábina.

logorozhovor 

ROZHOVOR S LEKTOREM JAZYKOVÉHO CENTRA BUČOVICE PETREM KABELÍKEM

Jak se ale správně a efektivně naučit cizímu jazyku? Zeptali jsme se místního Petra Kabelíka, lektora Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna, na co se při osvojování jazyka máme zaměřit, abychom postupovali rychle a efektivně.

Jak bychom měli k učení cizího jazyka přistoupit tak, abychom se ho naučili co nejefektivněji a pokud možno neskončili jako „věční začátečníci“?

Pro učení je nutné najít silnou motivaci, jelikož osvojování cizího jazyka je běh na dlouhou trať. Důležité je u studia vydržet a neskončit po čtrnácti dnech. Určitě pomáhá zaměření na nějaký cíl, uvědomit si v čem nám cizí jazyk pomůže – může to být získání lepšího zaměstnání, usnadnění cestování a komunikace se zahraničními kamarády. Nejde ale o to, se vnitřně nutit, což by mohlo studium zošklivit. Ta správná finta je v sobě vyvolávat nové emoce a novou touhu, které nám studium zatraktivní.

O českém školství se říká, že nedokáže efektivně připravit k porozumění rodilým mluvčím. V čem se na školách nejvíce chybuje?

Výuka na českých základních školách se stále zakládá na pochopení gramatických struktur a nevěnuje se dostatečný čas mluvení a poslechu s porozuměním. Také přílišné zahrnutí mateřského jazyka do výuky zpomaluje  ukotvení  nového učiva v paměti. Učitelé navíc nemají prostor vést koverzační hodiny, což je víceméně dáno školními osnovami.

Jaký druh studia cizích jazyků se pokládá za nejúčinnější?

Za nejefektivnější je stále považováno pravidelné studium v učebně s kvalitním lektorem. V rámci každé lekce dochází k opakování slovní zásoby, frází a gramatiky z předchozí lekce, rekapitulaci učiva na konci lekce kdy je ještě možno dovysvětlit nepochopenou látku. Domácí studium by mělo samozřejmě být nedílnou součástí navštěvování jazykového kurzu.

Jak bychom měli své domácí studium správně strukturovat a na co se zaměřit?

Doporučil bych si vyhradit stanovenou dobu pro samostudium, při kterém se nám nově získané poznatky na hodinách uloží v dlouhodobé paměti.  Velkou roli hraní také zábavné složky výuky.

Jaké složky zábavnější složky máte konkrétně na mysli?

Sledujte filmy a seriály v daném jazyce, poslouchejte oblíbené radio. Můžete sledovat rozhovory s Vašim oblíbeným hercem či spisovatelem, číst cizojazyčné texty, najít si kamaráda na zahraniční seznamce a pravidelně komunikovat. Emoční propojenost Vašich aktuálních zájmů a koníčků má velmi pozitivní efekt na uložení jazykových struktur v paměti. Při snaze o porozumění vnímejte obecný význam sdělení. I když nerozumíme na 100%, tak si z toho nic nedělejte a snažte se reagovat na to, čemu jste rozuměli, nebo se otázkami dopracujte k tomu, čemu rozumět budete. Vynikající jsou také dvojjazyčné knihy.  Jde o vnímání kontextu vět a všeobecný význam sdělení. Výsledky se sice nedostaví druhý den, ale za pár měsíců budou Vaše jazykové dovednosti znatelně lepší.

Jak nejlépe rozšířit svou slovní zásobu? Používá se stále klasické psaní dvoujazyčného slovníčku?

Slovíčka se samozřejmě můžete učit pomocí dříve nejvíce využívaného dvoujazyčného slovníčku, novější výzkumy ale potvrdily, že učení se pomocí frází je až pětkrát rychlejší než když sledujeme jednotlivá slova. Slovíčka je nutné používat ve slovním spojení s jiným slovem. Například anglické slovíčko „easy“ znamená sice lehký, ale nikoli lehký pro váhu, ale ve smyslu snadný. Učit se fráze je jednodušší. Budete vždy vědět, kdy je použít.

A jak na studium gramatiky? Jaké jsou nové tendence v metodice při výuce gramatiky?

Dnes se již snažíme odstoupit od zastaralé gramaticko-překladové metody s typickým biflováním. Tato může vést ke vzniku vnitřního bloku studenta nenuceně komunikovat. Nejčastěji využívanou metodou jazykové výuky je dnes komunikativní metoda. V rámci komunikace na gramatický jev narážíte znovu a znovu a Vaše podvědomí se s ním obeznamuje. Gramatiku je nelepší si opakovat na vzorových větách.

Rozhovor vedla Bc. Adéla Lajtkepová