Blog

Ozvěny Summer Campu 2019

Written by Gábina.

Som učiteľkou angličtiny a na toto leto som si hľadala aktivitu, ktorá ma bude baviť, zaujímať a kde využijem aj angličtinu. Dozvedela som sa o Summer Camp v Bučovicích. Zistila som si viac informácii o predošlých ročníkoch, o aktivitách plánovaných na Summer Camp 2019 a bola som nadšená. Chcela som sa preto zapojiť do organizácie a realizácie, čo sa mi aj podarilo.

V pondelok, prvý deň, som spoznala skupinku, s ktorou strávim celý týždeň – deti od 10 do 15 rokov. Bola som milo prekvapená. Spolupracovali, zohrali sa, mali záujem o rôzne aktivity, o komunikáciu. V školách dnes na komunikáciu nezostáva veľa času a preto je super, že deti majú záujem o anglické letné kempy, kde praktizujú rozprávanie.

Ako to prebiehalo? Zoznámili sme sa, každý deň sme sa rozprávali o štátoch ako USA, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Kanada. Učili sme sa spolu slovnú zásobu o športoch ako napr. baseball, plávanie prostredníctvom obrázkov, pantomímy, hier. Každý deň so sebou priniesol niečo nové. Snažili sme sa u detí podnecovať komunikáciu v angličtine napríklad aj prostredníctvom skype rozhovoru s Angličanom, ktorý deťom odpovedal na ich zvedavé otázky.

A aký je môj celkový dojem z tohtoročného Summer Camp? Splnilo to moje očakávania. S chuťou som prišla a nadšená som odišla. Myslím, že ak mi to okolnosti dovolia, tak bez váhania do toho pôjdem zas a budem veriť, že v skupine nájdem znovu nadšené deti, ktoré budú ready to learn and speak English. 

Mgr. Monika Charvátová

Summer camp 2019

Written by Gábina.

Summer Camp 2019

Síla jazykářů tkví ve víře, že má smysl nezastavovat a neustále se vzdělávat. Stojí za to hledat tu nejlepší cestu a že právě samotná cesta může být cíl. Výuka v Jazykovém centru Bučovice a Slavkov u Brna není jen o učení se s učebnicí, jsou to naše životní mise, nás lektorů nabrané tvrdou pílí a těžké dřiny. Svoboda jednotlivých individualit životních postojů a názorů propojená hodnotami, které cítíme společně.

2. týden prázdnin byl opět zážitkovou angličtinou pro děti a byl úspěšný. Všem rodičům a dětem děkujeme za účast a lektorům Michaele a Monice za skvělou spolupráci a za letošní oživení novými aktivitami.

Zpětná vazba rodičů je pozitvní a každý rok přijdou stejné nebo nové děti a to nám dokazuje že odvádíme skvělou práci.

                                                                   Gabriela Braunerová majitelka JCB

 

Zábava a výuka angličtiny v jednom? Ano, přesně to je Summer Camp, který se opakovaně koná v Bučovicích v rámci místního Jazykového Centra. Letošní rok jsem měla možnost stát se lektorkou jedné ze skupin. Summer Camp probíhal v období od 8. 7. do 12. 7. 2019. Každý den byl pro děti naplánovaný pestrý program, který spojoval výuku angličtiny spolu se zábavnými venkovními aktivitami.

Jednotlivým dnům byly přiřazeny jednotlivé státy a děti se tak podívaly do Spojených států amerických, Anglie, Francie, Itálie a také do Kanady, přitom ale nemusely opustit Bučovice. V rámci aktivit si děti zahrály baseball, upekly si vlastní pizzu, i přes nepříznivé počasí navštívily místní koupaliště, zahrály si pétanque v zámecké zahradě a jako vzpomínku u na Summer Camp si namalovaly vlastní trička.

Z mého pohledu Summer Camp hodnotím velice vydařeně. Myslím si, že se nám podařilo děti naučit spoustě novým věcem a zároveň je zabavit. Přece jenom se jedná o prázdninovou aktivitu, a proto si to děti přišly především užít.

Jsem velice ráda, že jsem mohla být součástí něčeho tak skvělého a doufám, že jsme pro děti připravily nezapomenutelný týden, plný nových informací, zážitků, ale i kamarádů.

Michaela Burianová lektorka JCB

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

Z Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna (JCB)

 

 

 

                Cílem pro školní rok 2016/2017 se pro nás stalo zapojení rodilých mluvčích do výuky v JCB a tím také kladení důrazu na komunikativní část výuky cizího jazyka. Již na začátku tohoto školního roku jsme proto nechali zařadit JCB do databáze mezinárodních univerzit, jež přidělují profesionální učitele anglického jazyka přímo do jazykových institucí a škol. Přáli jsme si co nejdříve pozvat rodilého mluvčího nejžádanějšího světového jazyka – angličtiny – a zapojit jej do výuky především dětí, ale také všech ostatních studentů, kteří mají o lekce s rodilým mluvčím zájem.

 

NENÍ KURZ JAKO KURZ a LEKTOR JAKO LEKTOR

 

                Již v lednu k nám přijel učit americký lektor Robert Rovira. Všichni jsme se na něho těšili a rádi jsme přizpůsobili rozvrh 2. pololetí výuce s rodilým mluvčím. Robert ovládal nejen anglický, ale i španělský jazyk a pozvedal přirozenou komunikativní atmosféru na 100%. Ve třídách i na chodbě převládaly nad češtinou cizí jazyky. Do našeho lektorského týmu jsme přivítali také další posily poté, co nás v polovině pololetí po dvou letech opustil profesionální a velice oblíbený lektor Petr Kabelík. Vystřídal ho lektor Zdeněk Světlík, který žil v Anglii 12 let a učení angličtiny v ČR se mu stalo posláním. Do výuky JCB  přináší anglický styl vyučování a jeho studenti odchází z  hodin nadšeni.                V polovině 2. pololetí byl bohužel náš lektor Robert nucen ze zdravotních důvodů opustit lektorskou činnost a v některých jeho skupinách se následně prostřídali sice noví, ale za to zkušení lektoři. Tato nečekaná změna byla velice náročná především organizačně, a proto bychom rádi poděkovali za trpělivost také našim klientům, se kterými jsme společně tuto náhlou změnu překlenuli. Věříme naopak, že seznámení s různými styly výuky a rozmanitá komunikace, je pro studenty přínosem. Naštěstí se také pyšníme skutečností, že kurzy s rodilými mluvčími mají stejnou hodinovou sazbu jako ty s lektorem českým. Toto u ostatních jazykových škol nebývá zvykem – proto jsme si také mohli dovolit, aby za Roberta mohli případně suplovat čeští lektoři.                V menších městech jako jsou Bučovice či Slavkov u Brna je stále obtížné nalézt kvalifikované a schopné lektory, jejichž znalosti a dovednosti by odpovídali vysokým nárokům na moderní jazykové vzdělávání. Poptávka po výuce cizích jazyků je obrovská a zkušených lektorů stále málo. O to více nás proto těší, že se nám i v takto ztížených podmínkách daří získávat kvalitní lektory ze zahraničí. Od září 2017 u nás bude vyučovat lektorka Rosa Lomazzo, která hovoří plynule nejen třemi jazyky – anglicky, italsky a španělsky. Má velkou slabost pro Česko a mluví výborně i česky, jelikož působila několki let na pardubické Univerzitě. Rosa je jednou z mých kolegyň, se kterou jsme společně působily jako lektorky na kanadské jazykové škole ve španělské Malaze. The Kermode Canadian centre je naší partnerskou jazykovou školou a Rosa k nám přijíždí v rámci výměnného programu. Zastupovat tak bude naši velmi oblíbenou lektorku Janu Stanovou, která nyní odchází na mateřskou dovolenou. Věřím, že budou děti z výuky stejně nadšené i s lektorkou Rosou. Začátkem tohoto školního roku jsme s nadšením reagovali na poptávku maminek a vytvořili nový program na výuku angličtiny pro nejmenší – tedy ještě pro menší děti než navštěvují mateřskou školku - a tento kurz se jmenuje angličtina pro děti od 3. let. Vyučovat cizí jazyk ve skupině dětí a to hlavně těch předškolních a prvostupňových není tak snadné jak se může zdát. Vyžaduje to nekonečnou trpělivost, fantazii a zásobu jak aktivit, tak i zkušeností. Doplňovacími cvičeními a prací s učebnicí ty nejmenší děti tolik nezaujme a konverzovat s nimi zpočátku nelze stejným způsobem jako těmi staršími. Učit malé děti zkrátka vyžaduje zcela odlišné pedagogické schopnosti, než výuka dospělých a teenagerů. Jde především o názornost a hru. Není tedy dostačující vysvětlit, že pejsek se řekne ,,dog,, . Oni jej musí vidět, zkusit si jej předvést a nejlépe si ho i osahat. K tomu slouží i obrazovkové karty, plyšáci a dostatek prostoru pro hru. Ti dospělí, kteří následně docházejí na své podvečerní kurzy mohou mít snadno získat pocit, že se nacházejí v mateřské škole. Nicméně spousta pomůcek pro výuku cizího jazyka u dětí by se občas hodila i při výuce těch již dospělých studentů. Také studie týkající se ukotvení nového slovíčka v paměti dokazují, že propojení vícero smyslových vjemů hraje velkou roli v následné schopnosti si slovíčko zapamatovat – a to u všech věkových kategorií.

  Skupinové kurzy pro děti I. a II. Stupně ZŠ  jsou stále populární a velice efektivní co se týče posunu v jazykovém vývoji všech dětí. Lektorem je vždy na začátku pololetí připraven tzv. ,,lesson plan,, (plán lekcí), který souvisle koresponduje se školním kurikulem. Dětem se tak dříve či později probíraná látka v JCB propojí s učivem ve škole a naopak. Velice dobře si u nás komunikativní formou upevňují a rozšiřují své nově získané znalosti. Látce se ve škole věnují do hloubky v delším časovém horizontu a my v JCB stavíme lekce na jejím upevňování prostřednictvím konverzace a pedagogických aktivit v zábavnější formě.  V JCB si zakládáme na tom, že máme ve skupině maximálně 8 dětí a každé z nich se dostane ke slovu – což při vysokém počtu žáků ve třídě na ZŠ není příliš možné. Tyto kurzy ale nejsou primárně obdobou doučování. Pokud k nám některý žák přichází s problémem se na jazyk tzv. „nahodit“, doporučujeme první semestr navštěvovat individuální kurz, kde odpadnou první zábrany a upevní se základy vyučovaného jazyka. V následujícím semestru je pak ideální plynule přejít do skupinového kurzu – výsledky ve škole se stávají znatelně lepší. Jde pouze o to dítě namotivovat a podat mu výuku cizího jazyka jinou formou než je zvyklé ze ZŠ, kde může být školní prostředí pro žáky velmi stresující.

   Podobné je tomu i u dospělých. Těm nicméně chybí těch pět hodin výuky týdně, kterou mají děti. Od lektorů proto dostávají více úkolů k samostudiu, na kterých by měli pracovat i ve svém volném čase. Na jednu lekci výuky týdně se můžeme dívat jako na jednu hodinu s osobním sportovním trenérem, který Vás naviguje-opravuje-motivuje-osvětluje… Student pak doma sám provádí  různé doporučené aktivity, aby si jeho mysl na cizí jazyk navykla. Je to jako u sportu: čím více cvičíte tím větší výsledek se dostaví. V této spojitosti bychom na tomto místě rádi zmínili našeho klienta Martina Přibilíka z Bučovic, kterého vyhlašujeme nejlepším studentem JCB školního roku 2016/2017. Kurzy angličtiny navštěvuje 2 x týdně a individuální přípravě a studiu se věnuje s maximálním nasazením. Půjčuje si různé poslechy, pravidelně sleduje zprávy v angličtině, dělá poslechová cvičení v autě cestou do práce a věnuje se samostudiu několik hodin denně. Píše texty v angličtině a vyhledává příležitosti komunikovat s rodilými mluvčími, které JCB během školního roku nabízí. Studuje s učebnicí jako samouk, telefonuje s rodilými mluvčími prostřednictvím skype atd.  Jeho jazyková úroveň se jeho pílí a disciplínou za rok pozvedla o celý 1 jazykové stupeň. Kdyby takových studentů bylo víc, to by se to učilo!!

 Má prognóza týkající se maturantů se v tomto pololetí bohužel vyplnila. Do přípravného kurzu k maturitě se do podzimního semestru přihlásilo málo studentů a ti co se s námi připravovali, zvládli zkoušku „levou zadní“. Ke konci školního roku nám ale řinčel telefon a neúspěšní maturanti se začali rychle hlásit na letní výuku, aby se stihli připravit na zářijový opravný termín. Je to velká škoda. Kdyby se přihlásili na začátku školního roku na 18 lekcí maturitní přípravky, mohli si teď krásně užívat prázdniny. Teď budou muset přes léto za 9 nebo 16 lekcí zvládnou všechno. I přesto jim držíme palce!

Letní výuka i pro nematuranty samozřejmě běží i přes léto. Letní summer camp pro děti se letos organizoval ve španělské Malaze, kam jsme vyslali několik našich studentů španělštiny a angličtiny. Příští rok se těšíme na další úspěšný summer camp v Bučovicích, a to s rodilými mluvčími!

                Pokud máte zájem navštěvovat jeden z našich kurzů cizího jazyka, naleznete jak jejich profily, tak i veškeré ostatní informace na webových stránkách www.jazyky-bucovice.cz. Zde také možnost podání elektronické přihlášky, prostřednictvím které si můžete zajistit své místo v kurzu. Počet studentů ve skupinách a tedy i míst je omezený! Momentálně máme 3 učebny v Bučovicích v budově zahradního centra a 2 učebny ve Slavkově u Brna v budově Úřadu Práce.

Všem lektorům a studentům díky! Těšíme se neshledanou a přejeme krásné léto všem!

 

 z JCB Gabriela Braunerová