Vedení školy

Written by Gábina.

 

     Gabriela Braunerová je nynější majitelka, koordinátorka jazykových kurzů „Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna“. Těžištěm jejího zájmu je moderní didaktika a metodika výuky cizích jazyků. Může se pochlubit více než patnáctiletou zkušeností v oblasti cizojazyčného vzdělávání jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Za svou nejcennější pedagogickou zkušenost považuje dvouleté odborné studium v Austrálii spojené s učitelskou praxí na tamějších školách. Je držitelkou certifikátu TESOL, který je nejhodnotnější výchozí kvalifikací pro učitele cizích jazyků jak pro výuku dospělých, tak i dětí. Dále také úspěšně složila zkoušky IELTS a EAP (akademická angličtina). Její silnou stránkou je schopnost sestavit krátkodobé i dlouhodobé kurzy tak, aby šly ruku v ruce s přípravou na mezinárodní zkoušky všech typů.

     Již během svého studia na Karlově Univerzitě v Praze pracovala jako lektorka v jazykových školách. Další cenné zkušenosti získala během tříletého pobytu ve Španělsku, kde se nejen učila  španělský jazyk, ale opět se také realizovala jako lektorka angličtiny v soukromé kanadské jazykové škole The Kermode Canadian Centre, kde učila malé děti španělské národnosti anglický jazyk. Spolupráce této akademie a JCB stále trvá.

     Gabriela Braunerová je hlavou a lektorkou letního kempu angličtiny pro děti. Pod názvem „Summer Camp“ jej pořádá jednou za rok a to vždy na začátku letních prázdnin. Za podpory zahraničních lektorů je letní kemp, který je v souladu s komunikativní metodou výuky, zaměřen na schopnost žáků komunikovat v autentických situacích běžného denního života. Model letních jazykových setkání by ráda zakotvila i u nás, vidí v něm možnost, jak u dětí zvýšit zájem o cizí jazyk neformální cestou.

     Další oblastí jejího zájmu je uskutečňování výměnných jazykových pobytů ve Španělsku. Její vášní je cestování a do širokého inventáře navštívených zemí patří mimo jiné také Brazílie, kde vykonávala 6 měsíců lektorskou praxi na jazykové škole či Jižní Korea, kde byla jejím hlavním těžištěm observace jazykové výuky svých bývalých spolužáků z Australie, jež si založili své jazykové školy nebo v jazykových školách pracují. Gabriela je otevřená osobnost, ráda poznává nové lidi a snaží se o aktivaci pozitivního myšlení a motivaci při výuce i studiu cizích jazyků.

Pracovní pozice v JCB: ředitelka, manažerka, koordinátorka jazykových kurzů a lektorka

Specializace: výuka anglického a španělského jazyka všech věkových kategorií, akademická angličtina, příprava k mezinárodním zkouškám a maturitě, moderní didaktika a metodika výuky cizích jazyků se důrazem na motivační složku

              

ROHOVOR S MAJITELKOU JAZYKOVÉHO CENTRA BUČOVICE GABRIELOU BRAUNEROVOU

Tento rok je to již 2. výročí od úmrtí původního majitele JCB, Miroslava Hasaly a tím také od Vašeho převzetí jazykového centra. K jakým zásadním změnám za tuto dobu došlo?

Největšími změnami, které jsme provedli je určitě rozšíření původní nabídky angličtiny o další jazykové kurzy a také o výuku i jiných cizích jazyků jako španělštiny, němčiny, francouzštiny, italštiny atd. Vzhledem k této skutečnosti jsme museli otevřít také nové učebny, aby naše nabídka mohla pokrýt poptávku ze strany zájemců. Nemalý zájem byl také o výuku předškolních a školou povinných dětí, které jsme se dokázali přizpůsobit a specializovat se na ni jako na důležitou složku naší nabídky. Velký úspěch má náš každoroční „Summer Camp“, kde si děti osvojují angličtinu také s rodilými mluvčími. Výuka v tomto anglickém letním kempu probíhá nejen v učebnách ale i při sportovních a dalších aktivitách, které vedou nejen ke schopnosti komunikovat anglicky v autentických situacích, ale přispívají také k tvůrčímu rozvoji osobnosti.

Jaké druhy služeb „Jazykové centrum Bučovice“ poskytuje?

Kromě skupinové a individuální výuky přímo v budově „Jazykového centra Bučovice“ a ve Slavkově u Brna nabízíme také firemní výuku „na míru“. Další službou, kterou klientům poskytujeme, jsou překladatelské služby. V rámci naší nabídky bych nerada opomenula zprostředkovávání jazykových pobytů v zahraničí a to převážně ve Španělsku v naší partnerské škole, nebo naši poradenskou činnost.

Proč je tak důležité umět alespoň jeden cizí jazyk?

Je všeobecný fakt, že znalost anglického jazyka již dnes začíná patřit k celkové gramotnosti člověka. Učení se cizímu jazyku určitě přispívá k obohacení života. Všichni jistě známe české přísloví „Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem“. Osvojení cizího jazyka probíhá nejen na úrovni slovní zásoby a gramatiky, ale samozřejmě také kultury země vyučovaného jazyka. Student tím získá další rozměr, otevře se mu nový svět. Nejde tedy pouze o možnost využití znalosti cizího jazyka ve škole či zaměstnání.

Jak jste zmínila, poskytuje JCB také výuku cizích jazyků pro děti. V čem se nejvíce liší výuka dětí od výuky dospělých?

Kromě využití didaktických poznatků posledních let se jako velmi důležitá ukázala motivační složka výuky. Jde o to, školou povinným dětem zprostředkovat, že se nejedná pouze o teorii ale něco praktického, co se odehrává i mimo vyučovací místnost – tedy něco pro co najdou využití i v ostatních aspektech svého života. U předškolních dětí jde hlavně o to, aby jazyková výuka měla také zábavnou složku. Podpůrné jsou zde aktivity, které děti již rády mají jako písničky, hry, pohyb, pohádky, výtvarná tvorba atd.

Můžete nám něco říci k tendencím ve vývoji jazykového vzdělávání? Jakou metodiku si při výuce jazyků vybralo JCB?

Vývoj metodiky jazykového vzdělávání se pohybuje směrem od biflování gramatiky a slovíček k rozvoji komunikačních schopností studenta v autentických situacích. Zvolili jsme tedy moderní výuku komunikativní metodou, která právě tyto aspekty zohledňuje. Důraz se klade převážně na schopnost domluvit se, než schopnost vytvářet bezchybné věty. Učitel pouze stroze nevysvětluje novou látku, ale podporuje u studentů schopnost pochopit pravidla a zákonitosti cizího jazyka. Žádná supermetoda jako často propagované učení ve spánku atd. nenaučí nikoho jazyk sama od sebe, u každé je nutno studovat.

Jakou roli hraje při výběru jazykové školy cena? Je kritérium nejnižší ceny vhodné při výběru kvalitní jazykové školy?

Pokud to se zájmem o jazykovou výuku myslíme vážně, neměli bychom volit jazykovou školu pouze na základě nízké ceny. Za kvalitní jazykové služby se dnes náležitě platí. Pokud je kurz podezřele levný, bývá v něm většinou nějaký háček jako nekvalifikovaní učitelé, náboženský nebo jiný podtext hodin atd. Při výběru jazykového kurzu se také hlavně zaměřte na to, aby vám vyhovoval způsob vedení, zaměření jazykového kurzu a jeho úroveň.

Jaká další kritéria při výběru jazykové školy bychom měli zohlednit?

Určitě je nutno zohlednit při výběru lokalitu. Jezdit příliš daleko se nevyplácí nejen z časového ale i finančního hlediska. Dojíždění Vás může unavovat a nebavit což má vše vliv na Vaši motivaci kurz navštěvovat. U firemních kurzů dilema dojíždění odpadá, jelikož lektor může docházet také přímo do firmy. Velkou roli při výběru vhodného kurzu hraje také počet studentů ve skupině. Obecně se doporučuje maximální počet 12 studentů v kurzu. My jsme se ale rozhodli věnovat se našim klientům intenzivněji a stanovili jsme si maximální počet studentů v našich kurzech na 6 až 7. Pokládáme to za velmi podstatné pro rychlejší jazykový růst. Dále je dobře se informovat o vybavení školy, a to nejen technickém jako projektor, CD-přehrávač, počítač atd., ale i třeba zda jsou učební materiály v ceně nebo jestli je dostatečně vybavená knihovna.

Co Vašim studentům při studiu cizích jazyků v začátcích doporučujete? Co je potřeba pro úspěch při studiu?

Za nejdůležitější pokládám vlastní motivaci a píli studenta věnovat se výuce nejen s jazykovým lektorem v rámci kurzu, ale i doma. Když se opravdu chce, ono to také opravdu jde. Také výběr kvalifikovaného a zkušeného lektora s využitím vhodných učebních materiálů pokládám za základní faktor úspěchu při osvojování cizího jazyka. Na dřívější zdůrazňování talentu jako předpokladu studentovy osobnosti se již dnes díváme jinak. Často jsme se setkávali s výmluvami typu „Nemám na jazyky talent“ nebo „Jsem již na to příliš starý“. Aby se člověk ale naučil jeden cizí jazyk, dle mého názoru žádné zvláštní talentové předpoklady za potřebí nejsou, to pouze v případě, že se cizích jazyků chcete naučit deset.

Je možné se naučit cizí jazyk, aniž by člověk žil, pracoval či studoval v zemi, kde se jím mluví? Ano, jsem o tom přesvědčená. Velká část mých přátel a známých nikdy či velmi zřídka pobývali v anglicky mluvících zemích, ale úroveň jejich angličtiny je velmi vysoká. Cestování, jazykové stáže nebo delší pobyt v dané zemi může samozřejmě pomoci a osvojení jazyka značně ulehčit, ale nikdy to neudělá vše za nás. Také lidé, kteří nemohou cestovat, mají dnes mnoho možností se obklopit cizím jazykem i ve své rodné zemi.

Věnujete se také výuce angličtiny a španělštiny. Proč jste si vybrala právě tyto jazyk, co se vám na nich líbí?

Stejně jako mnoho dalších jsem od dětství milovala anglofonní hudbu, filmy a knihy anglicky mluvících autorů. Proto jsem zpočátku přirozeně inklinovala k angličtině. Moje láska k cestování mi umožnila poznat kulturu a jazyky cizích zemí. Moje dlouhodobé pobyty např. v Austrálii, Brazílii či Španělsku jsem mohla propojit se svým jazykovým rozvojem a navštěvovat místní jazykové kurzy a detailně se seznámit s organizační složkou jazykových škol. Postupně jsem takto získala náhled do výuky jazyků jako takové, především v oblasti didaktiky a metodiky, což přirozeně vyústilo v mé přání vlastnit jazykovou školu a následné uskutečnění tohoto cíle. Z koníčku se tedy postupně stala neoddělitelná část mého života. Jazyky mě tedy pouze nejen živí, ale využívám je jako prostředek denní komunikace a v nemalé míře také zábavy.

Rozhovor vedla Bc. Adéla Lajtkepová, obor filologie a učitelství MU.