DOUČOVÁNÍ JAZYKOVÝCH PŘEDMĚTŮ + PŘÍPRAVA K MATURITĚ


 

    Doučování žáků a studentů základních, středních a vysokých škol (jazykové předměty)

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL:

Plně si v našem Jazykovém centru uvědomujeme, že bývá poměrně často problémem vhodně motivovat děti a studenty k lepším prospěchovým výsledkům při studiu ve škole.

Proto bychom Vám rodičům rád nabídli pomoc s doučováním Vašich ratolestí na odborné úrovni. V současné době se hlavně zaměřujeme na doučování cizích jazyků a také českého jazyka, který žáci ne vždy zrovna dobře zvládají.

V případě, že byste měli zájem i o doučování dalších školních předmětů jako matematiky, fyziky, chemie atd., jsme schopni po dohodě zajistit také tyto předměty.

V rámci doučování se zaměřujeme na:

  • Přípravu k maturitě
  • Zlepšování známek na vysvědčení
  • Přípravu na přijímací zkoušky
  • Přípravu na reparát

PŘÍPRAVA K MATURITĚ   

Speciální kurz „Příprava k maturitě“ je zaměřen na dovednosti potřebné přímo k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Profesionálové z oboru se shodují, že výsledek zkoušky z 10-15 % ovlivní právě znalost zkušební procedury, dovednosti, na které se zkouška zaměřuje, a předchozí trénink v simulovaných zkušebních podmínkách. Těchto 10-15% pak může znamenat rozdíl mezi prošel - neprošel nebo mezi uděleným hodnocením „A“ a nižší známkou. Nečekejte na poslední chvíli. Je sice možné se naučit potřebný text ke zkoušce z paměti, ale k části „improvizace“ a „popis“ budou již studenti muset mít znalosti, které je nutno trénovat s dostatečným předstihem. 

Přípravu k maturitě nabízíme v rámci individuálních či skupinových kurzů dle Vaší preference.

Rámcový popis učiva přípravy ke státní maturitní zkoušce (písemné i ústní části):

  • Procvičování jazykových dovedností coby předpokladů nezbytných pro úspěšné zvládnutí didaktického textu (poslech, čtení, gramatika)
  • Procvičování produktivních řečových dovedností formou psaní slohových prací s následnou opravou
  • Nácvik ústní části maturitní zkoušky
  • Možnost zaměření se také na témata 3. části, která jsou zadávána školou

 

V létě vedeme přípravný kurz pro maturanty, kteří jdou ke zkoušce v září Letní prázdninová výuka.


Ceny naleznete v ceníku.

Při nástupu v průběhu pololetí se dopočítává cena za zbývající počet hodin do konce pololetí.