VÝUKA PRO FIRMY A ORGANIZACE

                                                                                                         Mezi naše zákazníky patří:

   gbb2

 

NABÍDKA

     Nedílnou součástí nabídky našeho jazykového centra je firemní výuka angličtiny pro soukromé společnosti, státní instituce a organizace. Firemní výuku zajišťujeme ve Slavkově, Bučovicích a okolí a dle Vašich požadavků připravíme firemní výuku přímo u Vás ve firmě. Pro klienty z řad firem a organizací zajišťujeme jak individuální, tak i skupinovou výuku angličtiny. Na velikosti Vaší firmy nezáleží, naše služby poskytujeme velkým i malým firmám a klientům poskytujeme garantovanou péči bez ohledu na velikost. Vaše úspěchy a spokojenost jsou pro nás motivací a závazkem do budoucna.

JAZYKOVÉ CENTRUM BUČOVICE - SLAVKOV U BRNA

     Jazykové centrum Bučovice si zakládá na poskytování efektivního jazykového vzdělávání, a proto se každému zákazníkovi snažíme navrhnout optimální model výuky. Usilujeme o rychlý pokrok studentů v oblastech, ve kterých je anglický jazyk pracovníky využíván nejvíce. Klientům nabízíme jazykové kurzy na míru dle jejich vlastních potřeb a v souladu nejen se znalostní úrovní studentů, ale i s intenzitou výuky a časovými možnostmi na domácí přípravu. Jsme hrdí na skutečnost, že se studenti do našeho centra rádi vracejí. V mnoha firmách a organizacích učíme dlouhodobě a nemalou část nových klientů získáváme na doporučení našich bývalých absolventů.

 

VÝBĚR LEKTORŮ

     Naše lektory si pečlivě vybíráme a máme proto stabilizovaný tým lektorů s řadou zkušeností v oboru. Všichni mají vysokoškolské vzdělání, mezinárodně platnou kvalifikaci pro výuku cizího jazyka a praxi v lektorství. Důraz klademe na vstřícnost, dobré vystupování, nadšení pro obor a schopnost motivovat. Naši lektoři se na výuku pečlivě připravují a umí využívat celou škálu učebních postupů a metod nejvhodnějších k dosažení naplánovaného cíle. Lektorům se snažíme nabídnout pevné zázemí a usilujeme ve vztahu s nimi o dlouhodobou spolupráci, což se pozitivně projevuje i na kvalitě výuky a motivaci učit s chutí a co nejlépe.

METODY VÝUKY

     Opíráme se o co nejvíce moderní a v praxi prověřené metody výuky. Vyučujeme efektivní komunikativní metodou, která je založena na jednoduchém principu: Student se nejvíce naučí aktivní komunikací v cílovém jazyce. Cílový jazyk je studentovi předáván prostřednictvím různorodé výuky, cvičení, aktivit a dalších prostředků, s důrazem na mluvení a poslech. Aktivity ve výuce se zaměřují na reálné situace, které vyžadují zapojení do komunikace. Splnění komunikačního cíle (schopnost dorozumět se) je stejně tak důležitá jako přesnost jazykového projevu studentů.

CO NABÍZÍME

     Jazykové centrum Bučovice nabízí jak skupinovou, tak individuální firemní výuku angličtiny a to přímo ve firmě dle časových možností klienta. Studenti jsou rozřazeni do skupin dle jazykové úrovně a postupují dle předem vypracovaného studijního plánu. U firemních kurzů zajišťujeme také průběžné a závěrečné hodnocení podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

 INDIVIDUÁLNÍ

     Individuální firemní výuka je vhodná především pro klienty, kteří jsou časově velmi vytíženi, nebo jim z různých důvodů nevyhovuje výuka ve skupině. V individuálních kurzech je přítomen pouze lektor a jeden student a výuka je uzpůsobena tak, aby byla co nejvíce efektivní. Možnosti výuky jsou stejné jako u skupinové výuce, pouze s výrazně rychlejším pokrokem při osvojování cizího jazyka.

 

 SKUPINOVÁ

    Při sestavování výukového plánu a struktury hodiny klademe maximální důraz na splnění požadavků firmy na výuku. Lekce nabízíme v délce 60 minut a 90 minut. Doporučujeme zachovat ve výukové skupině maximální počet 7 studentů, aby tak mohl být zajištěn individuální přístup ve výuce. Ceník skupinové firemní výuky angličtiny se řeší individuálně.

FAKTURACE A KONTAKTY

Fakturace kurzovného je možná dvojím způsobem:

  • Platba předem (při pololetním rozsahu 18 lekcí)
  • Měsíční fakturace odučených hodin (při větším počtu lekcí)

     Konečná cena firemní výuky je závislá na celkovém rozsahu, době, místě a obsahu výuky. Kurzy zajišťujeme kdykoli v průběhu roku.

     Klientům se snažíme poskytnout co nejlepší servis při komunikaci s naší školou. Jazykový koordinátoři JCB Vám jsou k dispozici pro jakékoliv dotazy, připomínky či změny v průběhu výuky. V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it nebo na tel.č.: 604 640 146.

 K výuce mimo Bučovice nebo Slavkov se navíc připočítávají i cestovní náklady. Na firemní výuku se nevzatahuje ceník ani kalendář výuky JCB. Mimo Bučovice se připočítává částka za cestové. Naleznete v ceníku.

Pokud Vám zaměstnavatel hodlá financovat vzdělávání v oblasti cizího jazyka, bude pro Vás jako jednotlivce vhodnější individuální výuka. 

Cena nezahrnuje učebnice, jejichž obstarání však můžeme zajistit.

________________________________________________________________________________________________________

Pro informace o našich službách, nebo naplánování ukázkové hodiny, nás kontaktujte s Vašimi požadavky, sestavíme nabídku přímo pro Vás!

E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Tel. 604 640 146

___________________________________________________________________________________________________