LET’S SPEAK IN ENGLISH!

Letošní 9. ročník Summer campu v angličtině, největší anglický kemp v okolí, navštívilo téměř 30 dětí, které si na 5 dní vyzkoušely, jaké je to mluvit několik hodin denně v cizím jazyce. O bohatý program se opět postarala organizátorka Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna Karolína Kolaříková, ve spolupráci se vzdělávacím spolkem YOU CAN DO IT !, z.s., která má již s organizováním jazykových kempů zkušenosti. Tentokrát se k ní připojily lektorka Hana Navrátilová a Michaela Novozámská.

Na kemp vždy přijdou děti místní a z přilehlých vesnic, ale také ze Slavkova, Brna, Prahy a Vídně! Již tradičně jsme pojali program jako cestování po světě a každý den jsme se věnovali cizí zemi a s ní spojených zvyků a kultuře dané země. Je pro nás důležité, aby se děti domluvily anglicky.

“Soustředily jsme se hodně na jazykové dovednosti a týmové hry, do kterých se zapojovaly jak starší ,tak i mladší děti,” uvedla lektorka Michaela. “Cílem bylo je rozmluvit a odbourat počáteční strach. V dopoledních hodinách byly děti rozdělené do skupin dle věku a také jazykové pokročilosti, kde jsme probírali témata spojená s cizími zeměmi. Zaměřili jsme se na historii a zeměpis. Děti tak mohly uplatnit svoje znalosti ze školy ale v anglickém jazyce. Mladší se při výuce inspirovaly staršími a všichni si nakonec pomáhaly. Mělo to skvělou atmosféru a po pár dnech se děti tak rozmluvily, že jsme z toho byly nadšené. Samozřejmě vše vyžadovalo neustálou práci lektorů a nepovolovaly jsme ani u sportovních aktivit, kdy děti dostávaly instrukce v angličtině. Skvěle jsme se tak bavily jak ve třídě tak na baseballovém hřišti nebo při opékání špekáčků v doprovodu anglických písní na kytaru v podání samotné majitelky Gabriely Braunerové. Co dodat na závěr? Pokud jsou děti správně motivované a v přátelském prostředí, zapomenou na obavy a nejistotu a začnou mluvit. Najednou začnou vysvětlovat i věci, které jsou jazykově náročnější, ale nevzdávají to. SO JUST SPEAK, PRACTISE AND IN ENGLISH PLEASE! (jak by dodaly samotné děti, které se pak kontrolovaly navzájem, zda všichni mluví anglicky) 😊”. 

Velké díky patří našim partnerům, bez kterých by SUMMER CAMP nebyl každý rok takový, jaký je:

Bar Boo Burger na bučovickém náměstí, který umožnil dětem si vytvořit svou vlastní pizzu a zajistil obědy celého týdne. Týmu trenérů z baseballového klubu Pelikans Bučovice, KIC města Bučovice, Tenisovému klubu města Bučovice, Koupališti Bučovice, Baru U Bizona na koupališti a Muzeu Bučovice. V neposlední řadě také Jazykovému centru Bučovice a Slavkov u Brna, týmu lektorů a všem rodičům a zúčastněným dětem!

                                                                                Za tým JCB, Gabriela Braunerová

Letošní 9. ročník Summer campu v angličtině, největší anglický kemp v okolí, navštívilo téměř 30 dětí, které si na 5 dní vyzkoušely, jaké je to mluvit několik hodin denně v cizím jazyce. O bohatý program se opět postarala organizátorka Jazykového centra Bučovice a Slavkov u Brna Karolína Kolaříková, ve spolupráci se vzdělávacím spolkem YOU CAN DO IT !, z.s., která má již s organizováním jazykových kempů zkušenosti. Tentokrát se k ní připojily lektorka Hana Navrátilová a Michaela Novozámská.

Na kemp vždy přijdou děti místní a z přilehlých vesnic, ale také ze Slavkova, Brna, Prahy a Vídně! Již tradičně jsme pojali program jako cestování po světě a každý den jsme se věnovali cizí zemi a s ní spojených zvyků a kultuře dané země. Je pro nás důležité, aby se děti domluvily anglicky.

“Soustředily jsme se hodně na jazykové dovednosti a týmové hry, do kterých se zapojovaly jak starší ,tak i mladší děti,” uvedla lektorka Michaela. “Cílem bylo je rozmluvit a odbourat počáteční strach. V dopoledních hodinách byly děti rozdělené do skupin dle věku a také jazykové pokročilosti, kde jsme probírali témata spojená s cizími zeměmi. Zaměřili jsme se na historii a zeměpis. Děti tak mohly uplatnit svoje znalosti ze školy ale v anglickém jazyce. Mladší se při výuce inspirovaly staršími a všichni si nakonec pomáhaly. Mělo to skvělou atmosféru a po pár dnech se děti tak rozmluvily, že jsme z toho byly nadšené. Samozřejmě vše vyžadovalo neustálou práci lektorů a nepovolovaly jsme ani u sportovních aktivit, kdy děti dostávaly instrukce v angličtině. Skvěle jsme se tak bavily jak ve třídě tak na baseballovém hřišti nebo při opékání špekáčků v doprovodu anglických písní na kytaru v podání samotné majitelky Gabriely Braunerové. Co dodat na závěr? Pokud jsou děti správně motivované a v přátelském prostředí, zapomenou na obavy a nejistotu a začnou mluvit. Najednou začnou vysvětlovat i věci, které jsou jazykově náročnější, ale nevzdávají to. SO JUST SPEAK, PRACTISE AND IN ENGLISH PLEASE! (jak by dodaly samotné děti, které se pak kontrolovaly navzájem, zda všichni mluví anglicky) 😊”. 

Velké díky patří našim partnerům, bez kterých by SUMMER CAMP nebyl každý rok takový, jaký je:

Bar Boo Burger na bučovickém náměstí, který umožnil dětem si vytvořit svou vlastní pizzu a zajistil obědy celého týdne. Týmu trenérů z baseballového klubu Pelikans Bučovice, KIC města Bučovice, Tenisovému klubu města Bučovice, Koupališti Bučovice, Baru U Bizona na koupališti a Muzeu Bučovice. V neposlední řadě také Jazykovému centru Bučovice a Slavkov u Brna, týmu lektorů a všem rodičům a zúčastněným dětem!

                                                                                Za tým JCB, Gabriela Braunerová