DOUČOVÁNÍ JAZYKOVÝCH PŘEDMĚTŮ + PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Doučujeme:

 • žáky ZŠ a SŠ
 • studenty VŠ
 • dálkové studenty všech věkových kategorií

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL:

V našem Jazykovém centru jsme si plně vědomi toho, že poměrně často je problémem nízká motivovanost dětí a studentů k dosažení lepších výsledků ve škole. Proto bychom Vám rodičům rádi nabídli pomoc s doučováním Vašich ratolestí na odborné úrovni. V současné době se zaměřujeme hlavně na doučování cizích jazyků a také  jazyka českého. Motivujte Vaše děti k lepším studijním výsledkům přihlášením do jazykového kurzu!

V rámci doučování se zaměřujeme na:

 • Přípravu k maturitě
 • Vylepšování známek na vysvědčení
 • Přípravu na přijímací zkoušky
 • Přípravu na opravný reparát
PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Speciální kurz „Příprava k maturitě“ je zaměřen na dovednosti potřebné přímo k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Profesionálové z oboru se shodují, že výsledek zkoušky z 10-15 % ovlivní právě znalost zkušební procedury, dovednosti, na které se zkouška zaměřuje, a předchozí trénink v simulovaných zkušebních podmínkách. Těchto 10-15% pak může znamenat rozdíl mezi prošel – neprošel nebo mezi uděleným hodnocením „A“ a nižší známkou. Nečekejte na poslední chvíli. Je sice možné se naučit potřebný text ke zkoušce z paměti, ale k části „improvizace“ a „popis“ budou již studenti muset mít znalosti, které je nutno trénovat s dostatečným předstihem.

Přípravu k maturitě nabízíme v rámci individuálních či skupinových kurzů dle Vaší preference.

Rámcový popis učiva přípravy ke státní maturitní zkoušce (písemné i ústní části):

 1. Procvičování jazykových dovedností coby předpokladů nezbytných pro úspěšné zvládnutí didaktického textu (poslech, čtení, gramatika)
 2. Procvičování produktivních řečových dovedností formou psaní slohových prací s následnou opravou
 3. Nácvik ústní části maturitní zkoušky
 4. Možnost zaměření se také na témata 3. části, která jsou zadávána školou 

V létě vedeme přípravný kurz pro maturanty, kteří jdou ke zkoušce v září Letní prázdninová výuka.

* Ceny naleznete v ceníku.

* Při nástupu v průběhu pololetí se dopočítává cena za zbývající počet hodin do konce pololetí.

Učíme se s vámi už 10 let!

Jazykové centrum Bučovice

Legionářská 138, 683 01 Bučovice

 

Jazykové centrum Slavkov u Brna

Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna

© 2020

tel. +420 604 640 146

jcb@jazyky-bucovice.cz

jazyky-bucovice@seznam.cz

 

Dejte nám lajk a sdílejte s ostatními