DOUČOVÁNÍ JAZYKOVÝCH PŘEDMĚTŮ + PŘÍPRAVA K MATURITĚ

DOUČUJEME:

 • žáky ZŠ a SŠ
 • studenty VŠ
 • dálkové studenty všech věkových kategorií

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL:

V našem Jazykovém centru jsme si plně vědomi toho, že je poměrně častým problémem nízká motivovanost dětí a studentů k dosažení lepších výsledků ve škole. Proto bychom vám rodičům rádi nabídli pomoc s doučováním vašich ratolestí na odborné úrovni. V současné době se zaměřujeme hlavně na doučování cizích jazyků a také jazyka českého. Lektor se studentům pečlivě věnuje a výuku uzpůsobuje i jeho tempu a znalostem.

V rámci doučování se zaměřujeme na:

 • Přípravu k maturitě
 • Vylepšování známek na vysvědčení
 • Přípravu na přijímací zkoušky
 • Přípravu na opravný reparát

* Ceny naleznete v ceníku.

* Při nástupu v průběhu pololetí se dopočítává cena za zbývající počet hodin do konce pololetí.

PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Tento kurz je zaměřen na dovednosti potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky. Maturantům doporučujeme nic nepodcenit a přihlásit se již v září, aby bylo dostatek času zaměřit se na všechny části maturitní zkoušky.

INDIVIDUÁLKA NEBO SKUPINOVKA

Na co se zaměříme? Na jednotlivé části maturitní zkoušky:

 1. POSLECH – vyzkoušíme si maturitní poslech s následnou opravou a vysvětlením.
 2. DIDAKTICKÝ TEST – zaměříme se na gramatickou část a čtení s porozuměním. Vyzkoušíme si písemnou část didaktického testu a zároveň se naučíme test systematicky vyplňovat.
 3. SLOHOVÁ PRÁCE – zaměříme se na psaní krátkého a dlouhého textu a následnou opravu.
 4. ÚSTNÍ ČÁST – ve třetí a poslední části maturitní zkoušky se klade důraz na mluvenou formu jazyka. Zaměříme se tedy na témata, která vám byla zadána školou a následný nácvik ústní části zkoušky „nanečisto“.
V létě vedeme přípravný kurz pro maturanty, kteří jdou ke zkoušce v září

Co takhle spolupráce v rámci letního tábora pro děti?

Staňte se developerem na letním táboře v angličtině v Bučovicích, který se koná každý rok o prázdninách. Zaškolíme vás, využijete cizí jazyk a užijete si s námi spoustu zábavy. V případě zájmu nás kontaktujte!

Učíme se s vámi už 10 let!

Jazykové centrum Bučovice

Legionářská 138, 685 01 Bučovice

 

Jazykové centrum Slavkov u Brna

Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna

© 2021

tel. +420 604 640 146

jcb@jazyky-bucovice.cz

jazyky-bucovice@seznam.cz

 

Dejte nám lajk a sdílejte s ostatními