Jazykové centrum

Pravidla výuky

Za dodržování všech pravidel Vám děkujeme a věříme, že u nás budete spokojeni.

Pravidla k výuce

Výuka vždy začíná v polovině září a končí koncem června. Viz aktuální kalendář JCB.

Jarní a vánoční prázdniny nejsou započítané do ceny kurzovného a nenahrazují se. Ve dnech, na které připadá státní svátek, se nevyučuje. Cena za kurz je jednotná na celých 18 týdnů / pololetí bez nároku slev nebo jiných úlev.

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora v průběhu školního roku.

V případě nenadálé události, která znemožní prezenční výuku, bude výuka probíhat online (jako např. stav nouze, vážná chřipková epidemie, havárie v učebnách, rekonstrukce budovy aj.) Jedná se především o události způsobené třetí stranou.

Svou absenci lektor nahrazuje nebo lekce supluje jiný lektor. Dojde-li ke zrušení výuky ze strany lektora, lekce jsou nahrazeny po domluvě nebo v náhradním týdnu, týdnu náhradních hodin,, pro dané pololetí. Viz aktuální kalendář JCB.

Na konci každého pololetí se na vyzvání emailem nebo lektorem student vyjádří, zda-li chce pokračovat v dalším pololetí.

O úspěchu při výuce rozhoduje i vlastní snaha a aktivita studentů, a to nejen při výuce, ale i při mimo školních aktivitách.

Platba kurzovného

Kurzovné se hradí předem a je nutné ho zaplatit nejpozději před vlastním nástupem do kurzu.

Při nástupu do kurzu až v polovině semestru musí být faktura za kurzovné uhrazena nejpozději 1 den před vlastním nástupem do kurzu. Odečítají se již proběhlé lekce.

Ceny za výuku a způsob placení kurzovného se řídí ceníkem, není-li sjednáno jinak (firemní výuka, výuka ve školách apod).

Fakturace kurzovného probíhá pololetně, vždy před začátkem kurzu.

Kurzovné se standardně nepřevádí do dalšího pololetí, neodečítá ani nevrací.

Absence a omluva z výuky

Absence zapříčiněné ze strany studentů se nenahrazují.

Omluvy nejsou povinné! Pokud se chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost nahlašujte přímo lektorovi formou SMS – na začátku semestru by Vám měl předat svůj kontakt / email. SMS formu prosím dodržujte, většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímají.

Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku individuální lekce nedostavíte lektor může třídu opustit a tím se lekce považuje za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje, i pokud není včas uhrazeno kurzovné bez předchozího vysvětlení.

Jestliže ale nastane situace, kdy je studentovi znemožněno opakovaně navštěvovat lekce, měl by o tom neprodleně informovat vedení JCB. V takovém případě, je možné domluvit hodiny tak, aby kurzy mohly probíhat i nadále.

V případě potřeby propojení se s vedením JCB vyplňte kontaktní formulář s Vaším požadavkem a my se Vám ozveme.

Pro rodiče

Buďte ohleduplní a nevoďte nebo neposílejte do hodin nemocné děti. Cennější předměty neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem svačinu do tříd. Pití si samozřejmě vzít mohou, ale napít se mohou i ve třídě vody se šťávou.

Hračky se také nedoporučují, jsou to rušivé elementy na šedesátiminutové lekce ve kterých se snažíme čas využít co nejefektivněji k výuce daného jazyka.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB a to pak kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB se může navrhnout vyloučení z kurzu.

Noste prosím přezůvky a přezouvejte se.

Pro rodiče

Buďte ohleduplní a nevoďte nebo neposílejte do hodin nemocné děti. Cennější předměty neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem svačinu do tříd. Pití si samozřejmě vzít mohou, ale napít se mohou i ve třídě vody se šťávou.

Hračky se také nedoporučují, jsou to rušivé elementy na šedesátiminutové lekce ve kterých se snažíme čas využít co nejefektivněji k výuce daného jazyka.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB a to pak kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB se může navrhnout vyloučení z kurzu.

Noste prosím přezůvky a přezouvejte se.

Absence a omluva z výuky

Absence zapříčiněné ze strany studentů se nenahrazují.

Omluvy nejsou povinné! Pokud se chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost nahlašujte přímo lektorovi formou SMS – na začátku semestru by Vám měl předat svůj kontakt / email. SMS formu prosím dodržujte, většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímají.

Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku individuální lekce nedostavíte lektor může třídu opustit a tím se lekce považuje za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje, i pokud není včas uhrazeno kurzovné bez předchozího vysvětlení.

Jestliže ale nastane situace, kdy je studentovi znemožněno opakovaně navštěvovat lekce, měl by o tom neprodleně informovat vedení JCB. V takovém případě, je možné domluvit hodiny tak, aby kurzy mohly probíhat i nadále.

V případě potřeby propojení se s vedením JCB vyplňte kontaktní formulář s Vaším požadavkem a my se Vám ozveme.

Zeptejte se nás

Jsme tu pro Vás

Odebírejte náš newsletter

Učíme se s Vámi už 10 let!

Jazykové centrum Bučovice

Legionářská 138, 685 01 Bučovice

prihlaska@jazyky-bucovice.cz

Jazykové centrum Slavkov u Brna

Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna

prihlaska@jazyky-bucovice.cz

Sledujte sociální sítě

Odebírejte náš newsletter a soutěžte o hodiny ZDARMA v JCB