Jazykové centrum

Pravidla výuky

Za dodržování všech pravidel vám děkujeme a věříme, že u nás budete spokojeni.

Pravidla výuky

Výuka vždy začíná v polovině září a končí koncem června. Viz aktuální kalendář JCB.

Jarní a vánoční prázdniny nejsou započítané do ceny kurzovného a nenahrazují se. Ve dnech, na které připadá státní svátek, se nevyučuje. Cena za kurz je jednotná na celých 18 týdnů / semestr bez nároku slev nebo jiných úlev.

Vyhrazujeme si právo na změnu lektora v průběhu školního roku.

V případě nenadálé události, která znemožní prezenční výuku, bude výuka probíhat online (jako např. stav nouze, vážná chřipková epidemie, havárie v učebnách, rekonstrukce budovy aj.) Jedná se především o události způsobené třetími stranami.

Při absenci lektora zastává jeho povinnost jiný lektor, případně je zorganizována náhradní hodina. Dojde-li ke zrušení výuky kvůli absenci lektora, lekce jsou nahrazeny dle domluvy, nebo v období po skončení semestru, které je pro tyto účely vymezené. Viz aktuální kalendář JCB.

Na konci každého pololetí se na vyzvání emailem nebo lektorem student vyjádří, zda-li chce pokračovat v dalším pololetí.

O úspěchu při výuce rozhoduje i vlastní snaha a aktivita studentů, a to nejen při výuce, ale i při mimoškolních aktivitách.

Platba kurzovného

Kurzovné se hradí předem a je nutné ho zaplatit nejpozději před vlastním nástupem do kurzu.

Při nástupu do kurzu až v průběhu semestru musí být faktura za kurzovné uhrazena nejpozději 1 den před vlastním nástupem do kurzu. Poplakty za již proběhlé lekce budou z celkové částky odečteny.

Výše a způsob placení kurzovného je dána ceníkem, případně domluvou (firemní výuka, výuka ve školách apod).

Fakturace kurzovného probíhá pololetně, vždy před začátkem kurzu.

Kurzovné se standardně nepřevádí do dalšího pololetí, neodečítá ani nevrací.

Absence a omluva z výuky

Absence zapříčiněné ze strany studentů se nenahrazují.

Omluvy nejsou povinné, nicméně pokud se přesto chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost nahlašujte přímo lektorovi formou SMS. Většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímá. Od lektora byste měli získat kontaktní informace na začátku semestru.

Pokud se student nedostaví na individuální lekci 15 minut od začátku hodiny, může lektor třídu opustit a lekci považovat za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za projev nezájmu o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez nároku na náhradu. Obdobně se postupuje, i pokud není bez předchozího vysvětlení včas uhrazeno kurzovné.

Nicméně pokud nastane situace, kdy je studentovi znemožněno opakovaně navštěvovat lekce, měl by o tom neprodleně informovat vedení JCB. V takovém případě je možné domluvit hodiny tak, aby kurzy mohly probíhat i nadále.

Pokud se budete potřebovat spojit s vedením JCB, zašlete nám svůj požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře a my vám rádi odpovíme.

Pro rodiče

Buďte, prosím, ohleduplní a neposílejte do hodin nemocné děti.

Cennosti neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem do hodiny svačinu. Pití si samozřejmě vzít mohou, nicméně není to nutné, jelikož ve třídě budou mít k dispozici vodu se šťávou.

Nedoporučujeme ani dávat dětem s sebou hračky. Při hodinových lekcích, kde se snažíme každou minutu využít co nejefektivněji k výuce, jde o rušivý element.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB, které následně kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB může být žák z kurzu vyloučen.

Před vstupem do učebny vyžadujeme, aby se studenti přezuli.

Pro rodiče

Buďte ohleduplní a nevoďte nebo neposílejte do hodin nemocné děti. Cennější předměty neponechávejte bez dozoru – vyhnete se tak možným nepříjemnostem a jednání s pojišťovnou nemusí být úspěšné.

Ve výuce se nejí, proto prosím nedávejte dětem svačinu do tříd. Pití si samozřejmě vzít mohou, ale napít se mohou i ve třídě vody se šťávou.

Hračky se také nedoporučují, jsou to rušivé elementy na šedesátiminutové lekce ve kterých se snažíme čas využít co nejefektivněji k výuce daného jazyka.

V případě, že některé z dětí bude chodit pozdě do hodin nebo opakovaně vyrušovat v hodinách, oznámí lektor tuto skutečnost vedení JCB a to pak kontaktuje rodiče. Při nedodržování pravidel JCB se může navrhnout vyloučení z kurzu.

Noste prosím přezůvky a přezouvejte se.

Absence a omluva z výuky

Absence zapříčiněné ze strany studentů se nenahrazují.

Omluvy nejsou povinné! Pokud se chcete z výuky omluvit, tak svou nepřítomnost nahlašujte přímo lektorovi formou SMS – na začátku semestru by Vám měl předat svůj kontakt / email. SMS formu prosím dodržujte, většina lektorů vyučuje celý den a telefonické hovory nepřijímají.

Pokud se do 15 minut od pravidelného začátku individuální lekce nedostavíte lektor může třídu opustit a tím se lekce považuje za zrušenou.

Tři neomluvené absence za sebou považujeme za nezájem o výuku a místo může být obsazeno jiným zájemcem bez náhrady. Obdobně se postupuje, i pokud není včas uhrazeno kurzovné bez předchozího vysvětlení.

Jestliže ale nastane situace, kdy je studentovi znemožněno opakovaně navštěvovat lekce, měl by o tom neprodleně informovat vedení JCB. V takovém případě, je možné domluvit hodiny tak, aby kurzy mohly probíhat i nadále.

V případě potřeby propojení se s vedením JCB vyplňte kontaktní formulář s Vaším požadavkem a my se Vám ozveme.

Zeptejte se nás

Jsme tu pro Vás

Odebírejte náš newsletter

Učíme se s Vámi už 10 let!

Jazykové centrum Bučovice

Legionářská 138, 685 01 Bučovice

prihlaska@jazyky-bucovice.cz

Jazykové centrum Slavkov u Brna

Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna

prihlaska@jazyky-bucovice.cz

Sledujte sociální sítě

Odebírejte náš newsletter a soutěžte o hodinu ZDARMA v JCB